Szczepienia ochronne są podstawowym narzędziem w zwalczaniu chorób zakaźnych. Dzięki powszechnemu zastosowaniu szczepień wyeliminowano lub w znacznym stopniu ograniczono występowanie wielu chorób wywoływanych przez bakterie i wirusy .Dlatego też większość szczepień jest obowiązkowa, zwłaszcza dla dzieci w odpowiednim momencie życia.


Oferujemy Państwu kompleksową obsługę szczepienia, zarówno w zakresie szczepień obowiązkowych, jak i zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Pielęgniarki wykonujące szczepienia posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, które systematycznie doskonalą w trosce o najwyższą jakość usług.

Prosimy pamiętać o tym, że przed każdym szczepieniem obowiązuje badanie lekarskie.

Lekarz badający wydaje kwalifikację,która będzie podstawą do wykonania szczepienia przez personel pielęgniarski.

Szczepienia dzieci do lat 16-tu odbywają się w obecności rodziców.

Do szczepień obowiązkowych zaliczamy szczepienia dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującym
kalendarzem szczepień, przeciw:

błonicy

tężcowi

krztuścowi

poliomyelitis

haemophillus influenzae typu B

błWZW typu Bonicy

odrze, śwince, różyczce