Program profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK)

Choroby układu krążenia atakują serce i otaczające je naczynia krwionośne. Mogą objawiać się np. nadciśnieniem, chorobą wieńcową, chorobą serca i udarem. Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Współczesny styl życia sprzyja rozwojowi chorób układu krążenia.

Do najistotniejszych czynników należą:

nadciśnienie tętnicze krwi,

zaburzenia gospodarki lipidowej,

palenie tytoniu,

niska aktywność ruchowa,

nadwaga

nieracjonalne odżywianie,

nadmierny stres,

wiek,

płeć męska,

obciążenia genetyczne.

Brak profilaktyki i lekceważenie czynników ryzyka prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, a w efekcie do niewydolności serca.

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka, zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany. Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia (poziom cholesterolu i glukozy we krwi) oraz ocena ryzyko zachorowań na te choroby.

Program jest w pełni finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program profilaktyki gruźlicy

Program profilaktyki gruźlicy adresowany jest do osób dorosłych, u których nie rozpoznano gruźlicy, a w szczególności:

osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę,

osób, które spełniają jedno z wymienionych kryteriów: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny,

osób, które nie korzystały z programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Program ten realizują pielęgniarki środowiskowo – rodzinne (poz), dla osób do nich zadeklarowanych. Pielęgniarka wypełni z pacjentem ankietę, na podstawie, której oceni stopień zagrożenia zachorowaniem na gruźlicę. Osoby z grupy najwyższego ryzyka zachorowania pielęgniarka poinformuje o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej diagnostyki i leczenia.

Program jest w pełni finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.