Badania usg jamy brzusznej i tarczycy w ramach NFZ wymagają skierowania i są bezpłatne pod warunkiem, że placówka kierująca ma podpisaną umowę z Opalenickim Centrum Zdrowia PROMEDICA.


Istnieje możliwość wykonania badania bez skierowania, ale jedynie w formie odpłatnej.

USG jamy brzusznej

Najważniejsze punkty diagnostyczne:

wątroba, pęcherzyk i drogi żółciowe (ocena kształtu, wielkości, struktury miąższu oraz naczyń wewnątrzwątrobowych, obecność zmian ogniskowych w wątrobie np. torbieli, ropni);

pęcherzyk żółciowy (badanie obecności kamieni, ostrego i przewlekłego zapalenia),

trzustka (badanie obecności torbieli, nowotworów oraz ostrego lub przewlekłego zapalenia),

śledziona (ocena wielkości, budowy miąższu, zmiany patologiczne lub pourazowe narządu np. torbiele, zwapnienia),

nerki i pola nadnerczowe (ocena prawidłowości kształtu, wielkości, rozpoznawanie wad wrodzonych i zaburzeń pracy nerek, kamieni, zastoju moczu (wodonercze),

naczynia krwionośne zaotrzewnowe (patologie aorty brzusznej, tętniaki, drożność żył),

śródbrzusze i węzły chłonne (badanie zmian patologicznych),

pęcherz moczowy (ocena obrysów pęcherza, budowy ścian, obecność polipów oraz kamieni w świetle pęcherza).

Badanie usg nie jest metodą z wyboru dla oceny żołądka, dwunastnicy i jelit.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG JAMY BRZUSZNEJ:

przed badaniem min. 6-8 godzin pozostać na czczo,

w przeddzień badania dieta powinna być lekkostrawna,

wskazane jest na 1 godzinę przed badaniem wypić około 1 litr niegazowanego płynu (woda).

Proszę zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

Lekarz wykonujący Grzegorz Cecuła

USG tarczycy

Podczas badania USG tarczycy dokonuje się dokładnej oceny:

wielkości obu płatów (w trzech wymiarach) oraz grubości cieśni tarczycy,

echogeniczności miąższu tarczycy, obecności zmian patologicznych np. torbiele, guzki,

obecności węzłów chłonnych położonych w zakresie szyi.

Przytarczyce – diagnostyka ultrasonograficzna gruczołów przytarczycy ogranicza się do wykazania i lokalizacji guzów.

Węzły chłonne szyi (powierzchowne i głębokie), nad- i podobojczykowe, pachowe (limfadenopatie pozapalne, chłoniakowe, w przebiegu nowotworów).

Badanie nie wymaga przygotowania.

Proszę zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

Lekarz wykonujący Grzegorz Cecuła

USG Doppler tętnic szyjnych

Podczas badania dokonuje się dokładnej oceny:

przepływu krwi w odcinkach zewnątrzczaszkowych tj. szyjnych i kręgowych,

zwężenia (miażdżycowe, pozapalne, pourazowe, zespoły uciskowe) w/w tętnic,

kompleksu intima-media,

szerokości tętnic i ciągłości ich ścian,

kierunku przepływu krwi w naczyniach.

Badanie nie wymaga przygotowania.

Proszę zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

Lekarz wykonujący Grzegorz Cecuła

USG Doppler kończyn dolnych

Diagnostyka ultrasonograficzna Dopplerowska naczyń żylnych kończyn dolnych pozwala na:

ocenę obecności świeżej zakrzepicy żylnej,

diagnostykę przewlekłego procesu zakrzepowego i monitorowanie jego leczenia,

określenie szerokości naczyń (żylaki) ich przebiegu i prędkości przepływu krwi,

analizę czynnościową zastawek żylnych – niezbędną do oceny stanu układu żylnego oraz prognozowania jego wydolności.

Diagnostyka ultrasonograficzna Dopplerowska naczyń tętniczych kończyn dolnych pozwala na:

analizę przeszkód przepływu krwi ich wielkości i lokalizacji,

badanie rodzaju (składu i kształtu) blaszki miażdżycowej – prognozowanie dalszego zachowania się blaszki (szczególnie dynamiki jej rozwoju),

ocenę stopnia niedokrwienia tkanek obwodowych (szczególnie dalszych części kończyn dolnych i górnych),

oceny szerokości naczynia i ciągłości jego ściany,

analizą tętniaków, przetok jatrogennych i innych uszkodzeń ściany naczyń obwodowych.

Badanie nie wymaga przygotowania.

Proszę zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

Lekarz wykonujący Jacek Grabias