Monika Fajfer - pielęgniarka POZ

Magdalena Nowak - pielęgniarka POZ

Grażyna Waltrowska - pielęgniarka POZ

Do świadczeń pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który zgłosił deklarację wyboru pielęgniarki w Opalenickim Centrum Zdrowia PROMEDICA.

Świadczenia obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentem w zakresie:

świadczeń profilaktycznych,

świadczeń leczniczych, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta,

świadczeń diagnostycznych, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza w sytuacji, gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta,

świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.