Punkt szczepień

Szczepienia ochronne są podstawowym narzędziem w zwalczaniu chorób zakaźnych. Dzięki powszechnemu zastosowaniu szczepień wyeliminowano lub w znacznym stopniu ograniczono występowanie wielu chorób wywoływanych przez bakterie i wirusy .Dlatego też większość szczepień jest obowiązkowa, zwłaszcza dla dzieci w odpowiednim momencie życia.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę szczepienia, zarówno w zakresie szczepień obowiązkowych, jak i zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Pielęgniarki wykonujące szczepienia posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, które systematycznie doskonalą w trosce o najwyższą jakość usług.

Prosimy pamiętać o tym, że przed każdym szczepieniem obowiązuje badanie lekarskie.

Lekarz badający wydaje kwalifikację,która będzie podstawą do wykonania szczepienia przez personel pielęgniarski.
Szczepienia dzieci do lat 16-tu odbywają się w obecności rodziców.

Do szczepień obowiązkowych zaliczamy szczepienia dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień, przeciw:

 • błonicy
 • tężcowi
 • krztuścowi
 • poliomyelitis
 • haemophillus influenzae typu B
 • WZW typu B
 • odrze, śwince, różyczce

Szczepienia zalecane są to szczepienia niefinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia (odpłatne).
Do szczepień zalecanych zaliczamy szczepienia przeciw:
 • WZW typu B
 • grypie
 • tężcowi
 • zakażeniom meningokokowym
 • zakażeniom pneumokokowym
 • ospie wietrznej
 • biegunce rotawirusowej