Pracownia USG

USG jamy brzusznej

USG tarczycy

USG piersi

USG Doppler tętnic szyjnych

USG Doppler kończyn dolnych

 

 


 

 

USG jamy brzusznej

Najważniejsze punkty diagnostyczne:

 • wątroba, pęcherzyk i drogi żółciowe (ocena kształtu, wielkości, struktury miąższu oraz naczyń wewnątrzwątrobowych, obecność zmian ogniskowych w wątrobie np. torbieli, ropni);
 • pęcherzyk żółciowy (badanie obecności kamieni, ostrego i przewlekłego zapalenia),
 • trzustka (badanie obecności torbieli, nowotworów oraz ostrego lub przewlekłego zapalenia),
 • śledziona (ocena wielkości, budowy miąższu, zmiany patologiczne lub pourazowe narządu np. torbiele, zwapnienia),
 • nerki i pola nadnerczowe (ocena prawidłowości kształtu, wielkości, rozpoznawanie wad wrodzonych i zaburzeń pracy nerek, kamieni, zastoju moczu (wodonercze),
 • naczynia krwionośne zaotrzewnowe (patologie aorty brzusznej, tętniaki, drożność żył),
 • śródbrzusze i węzły chłonne (badanie zmian patologicznych),
 • pęcherz moczowy (ocena obrysów pęcherza, budowy ścian, obecność polipów oraz kamieni w świetle pęcherza).


Badanie usg nie jest metodą z wyboru dla oceny żołądka, dwunastnicy i jelit.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG JAMY BRZUSZNEJ:

 • przed badaniem min. 6-8 godzin pozostać na czczo,
 • w przeddzień badania dieta powinna być lekkostrawna,
 • wskazane jest na 1 godzinę przed badaniem wypić około 1 litr niegazowanego płynu (woda).


Proszę zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

Lekarz wykonujący Grzegorz Cecuła

powrót


USG tarczycy

Podczas badania USG tarczycy dokonuje się dokładnej oceny:

 • wielkości obu płatów (w trzech wymiarach) oraz grubości cieśni tarczycy,
 • echogeniczności miąższu tarczycy, obecności zmian patologicznych np. torbiele, guzki,
 • obecności węzłów chłonnych położonych w zakresie szyi.


Przytarczyce – diagnostyka ultrasonograficzna gruczołów przytarczycy ogranicza się do wykazania i lokalizacji guzów.

Węzły chłonne szyi (powierzchowne i głębokie), nad- i podobojczykowe, pachowe (limfadenopatie pozapalne, chłoniakowe, w przebiegu nowotworów).

Badanie nie wymaga przygotowania.

Proszę zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

Lekarz wykonujący Grzegorz Cecuła

powrót


USG piersi

Pozwala na:

 • określenie charakteru zmiany (lita czy torbielowata) wyczuwalnej palpacyjnie lub wykrytej w badaniu mammograficznym,
 • ocenę wyczuwalnej palpacyjnie zmiany w sutkach o gęstym utkaniu z prawidłową mammografią,
 • kontrolę piersi po aspiracji zawartości torbieli, przed i po cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej,
 • ocenę zmian łagodnych włóknisto-torbielowatych (mastopatia, fibroso-cystica, adenosis sclerosans), gruczolakowłókniaków, torbieli prostych i powikłanych,
 • kontrolę węzłów chłonnych śródsutkowych, pachowych.


USG można wykonać w dowolnym momencie cyklu miesiączkowego, ale lepiej zgłosić się na nie w pierwszej jego połowie.

Badanie nie wymaga przygotowania.

Proszę zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

Lekarz wykonujący Grzegorz Cecuła

powrót


USG Doppler tętnic szyjnych

Podczas badania dokonuje się dokładnej oceny:

 • przepływu krwi w odcinkach zewnątrzczaszkowych tj. szyjnych i kręgowych,
 • zwężenia (miażdżycowe, pozapalne, pourazowe, zespoły uciskowe) w/w tętnic,
 • kompleksu intima-media,
 • szerokości tętnic i ciągłości ich ścian,
 • kierunku przepływu krwi w naczyniach.

 


Badanie nie wymaga przygotowania.

Proszę zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

Lekarz wykonujący Grzegorz Cecuła

powrót

 


USG Doppler kończyn dolnych

Diagnostyka ultrasonograficzna Dopplerowska naczyń żylnych kończyn dolnych pozwala na:

 • ocenę obecności świeżej zakrzepicy żylnej,
 • diagnostykę przewlekłego procesu zakrzepowego i monitorowanie jego leczenia,
 • określenie szerokości naczyń (żylaki) ich przebiegu i prędkości przepływu krwi,
 • analizę czynnościową zastawek żylnych – niezbędną do oceny stanu układu żylnego oraz prognozowania jego wydolności.


Diagnostyka ultrasonograficzna Dopplerowska naczyń tętniczych kończyn dolnych pozwala na:

 • analizę przeszkód przepływu krwi ich wielkości i lokalizacji,
 • badanie rodzaju (składu i kształtu) blaszki miażdżycowej – prognozowanie dalszego zachowania się blaszki (szczególnie dynamiki jej rozwoju),
 • ocenę stopnia niedokrwienia tkanek obwodowych (szczególnie dalszych części kończyn dolnych i górnych),
 • oceny szerokości naczynia i ciągłości jego ściany,
 • analizą tętniaków, przetok jatrogennych i innych uszkodzeń ściany naczyń obwodowych.

 


Badanie nie wymaga przygotowania.

Proszę zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

Lekarz wykonujący chirurg Jacek Grabias

powrót