Położna środowiskowo-rodzinna

Opiekę nad pacjentami zapewniają położne środowiskowo-rodzinne: 

mgr położnictwa Monika Bełdo raz Iwona Biały posiadająca licencjat położnictwa.

W ramach swoich kompetencji położna udziela świadczeń w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, opieki i przygotowania ciężarnej do porodu i połogu, opieki nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem od 2 doby po porodzie, opieki w chorobach i po zabiegach ginekologicznych.
We współpracy z lekarzem pediatrą i lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej świadczy usługi położnicze, wykonuje zabiegi, edukuje i promuje zdrowie.

Z usług położnej środowiskowej mogą korzystać pacjenci na podstawie złożonej deklaracji wyboru (pobierz druk).