Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne

Opiekę nad pacjentami w środowisku zapewniają:

  • Monika Fajfer licencjat pielęgniarstwa
  • Grażyna Waltrowska licencjat pielęgniarstwa
  • Magdalena Nowak licencjat pielęgniarstwa


Zespół pielęgniarek środowiskowych zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych, planuje i realizuje opiekę pielęgniarską w miejscu zamieszkania podopiecznych, we współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu.
Wykonujemy zabiegi pielęgniarskie, promujemy zdrowy styl życia i przeprowadzamy edukację zdrowotną.

Z usług pielegniarki środowiskowej mogą korzystać pacjenci na podstawie złożonej deklaracji wyboru (pobierz druk).