Medycyna pracy

Lek. med. Grzegorz Cecuła
Specjalista medycyny pracy

W ramach badań medycyny pracy oferujemy:

  • Badania pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne
  • Badania kierowców, kat. A,B,C,D
  • Badania osób ubiegających się o broń
  • Badania sportowców do 23 r.ż.
  • Badanie audiometryczne
  • Badanie spirometryczne

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA TELEFONICZNA tel. 61 447 03 00, 604 057 700

Badania medycyny pracy są badaniami obowiązkowymi dla pracownika i pracodawcy. Wszystkie badania z zakresu medycyny pracy, przeprowadzane w Opalenickim Centrum Zdrowia PROMEDICA są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. (Dz. U. 1996.69.332 z późniejszymi zmianami i wykonywane na podstawie oryginału skierowania z zakładu pracy (pobierz druk skierowania).

Badania kierowców UWAGA! 20 lipca 2014 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia określające szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Akt normatywny wprowadza stałą stawkę opłaty za przeprowadzanie wskazanych badań, która obecnie wynosi 200zł. Ustawa